Low Pressure Die Casting

FLOW-3D CAST LPDC
dedykowany interfejs dla procesów symulacji odlewania pod niskim ciśnieniem

W procesach odlewania pod niskim ciśnieniem ciekły metal jest przenoszony z pieca przez wznoszącą się rurę, zwykle ceramiczną, do metalowej formy. W piecu stopniowo zwiększane jest ciśnienie gazów neutralnych w celu kontrolowania wysokości lustra metalu i zwiększenia ciśnienia po całkowitym wypełnieniu wnęki formy.

Szybkość przepływu metalu i temperatura formy powinny być dokładnie obliczone, aby znaleźć najlepszy kompromis między prędkością procesu i jakością odlewanego elementu. W rzeczywistości zbyt szybkie natężenie przepływu może prowadzić do bardzo turbulentnego przepływu i nadmiernego porywania powietrza; z drugiej strony zbyt wolne napełnianie (w połączeniu z niską temperaturą matrycy) może spowodować wczesne zestalenie, uniemożliwiając całkowite wypełnienie części.

 

Przykładowe zastosowanie

FLOW-3D CAST LPDC umożliwia odtworzenie procesu poprzez dokładną symulację, w której nie uzyskano pełnego wypełnienia. Przepływ w wznoszącej się rurze nie jest uwzględniony w układzie, a natężenie przepływu zostało uwzględnione bezpośrednio przy wejściu rury do metalowej formy, z jego rzeczywistą temperaturą. Poniższy widok przedstawia formę w połowie fazy napełniania, zabarwiony frakcją stałą. Z tego obrazu można już zauważyć wczesne zestalenie, podkreślając nadmierną szybkość chłodzenia.

Dzięki uprzejmości XC Engineering

Poniższy widok przedstawia ostateczny kształt aluminium w porównaniu z obrazem rzeczywistej części. Zestalenie się metalowego frontu powoduje zablokowanie, które zmusza wciąż ciekły metal do opłynięcia go do górnej części odlewu, gdzie również zestala się, tworząc dużą dziurę w ostatecznym kształcie.

Dzięki uprzejmości XC Engineering

Poniższa animacja przedstawia pełną dynamikę przepływu, podkreślając fazę wczesnego krzepnięcia i pokazując szczegółowo, jak metal zwalnia i zatrzymuje się z powodu rosnącej frakcji stałej.

dane Kontaktowe

Adres

ul. Nulla 20 
51-677 Wrocław

Biuro czynne

Poniedziałek – piątek 09:00 – 17:00

Info

tel : + 48 664 003 404

email : info@flowdynamic.pl