LOST FOAM

FLOW-3D CAST LOST FOAM
dedykowany interfejs dla procesów odlewania techniką traconego modelu

Odlewanie metodą Lost Foam wciąż zyskuje na popularności wśród firm odlewniczych, gdyż umożliwia im wytwarzanie elementów o bardzo złożonym kształcie i cienkich ściankach W technologii tej wykorzystuje się modele styropianowe (EPS), które zasypywane są w formie odlewniczej. Ciekły metal wprowadzony do formy wypełnia jej wnękę wypalając jednocześnie model.  Interfejs FLOW-3D CAST  wyposażony jest w specjalny model utraty piany. Uużytkownik może symulować wypełnienie utraconej formy piankowej, a także późniejsze krzepnięcie metalu. Co ważniejsze, FLOW-3D CAST pozwala użytkownikowi przewidzieć, gdzie mogą się znajdować fałdy lub inne defekty związane z uwięzionymi piankami.

Symulacja wypełnienia wnęki formy

Wiele wad odlewniczych wynika z turbulentnej charakterystyki i dużej prędkości przepływu metalu. Proces odlewania metodą Loas Foam zmniejsza takie defekty, gdyż umieszczając  sztywny model pianki we wnęce, która się następnie wypala, możemy kontrolować prędkość napełniania przez szybkość pirolizy, co pomaga utrzymać płynny i laminarny przepływ. Symulacje z wykorzystaniem  FLOW-3D CAST zapewniają inżynierom wgląd niezbędny do zaprojektowania parametrów procesu napełniania, takich jak temperatura i ciśnienie nalewania oraz właściwości piany (ESP).

Symulacja krzepnięcia

Symulacja procesu krzepnięcia pomaga w przewidywaniu i kontrolowaniu wad, takich jak segregacja oraz mikroporowatość i makroporowatość, które z kolei wpływają na właściwości mechaniczne odlewanego produktu. Poniższa symulacja dotyczy krzepnięcia odlewu aluminiowego bloku silnika V-6 za pomocą procesu utraty piany. Film pokazuje lokalizację porowatości skurczowej po zestaleniu.

dane Kontaktowe

Adres

ul. Nulla 20 
51-677 Wrocław

Biuro czynne

Poniedziałek – piątek 09:00 – 17:00

Info

tel : + 48 664 003 404

email : info@flowdynamic.pl