High Pressure Die Casting

FLOW-3D CAST HPDC
dedykowany interfejs dla procesów symulacji wtrysku metalu

Odlewanie wysokociśnieniowe (HPDC) stanowi jedne z największych wyzwań dla programów do symulacji procesów odlewania. FLOW-3D CAST posiada funkcjonalności, które znacznie poprawiają dokładność symulacji wypełnienia wnęki formy, umożliwiając użytkownikowi krytyczną analizę procesu napełniania. Bardzo dokładny algorytm TruVOF do śledzenia ruchomych cząstek metalu oraz  FAVOR ™ do dokładnego odzwierciedlenia skomplikowanej geometrii, charakterystycznej dla odlewaniem ciśnieniowego. FLOW-3D CAST oferuje również modele do wykrywania położenia wad odlewniczych spowodowanych przez porywane powietrze, naprężenia termiczne, mikroporowatość i wtrącenia.

Stabilizacja temperaturowa formy

Symulacje termiczne wkładów formujących to istotna część procesu odlewania pod wysokim ciśnieniem, gdyż ta sama forma jest używana wielokrotnie do produkcji tysięcy odlewów. Duże wahania temperatury formy powodują naprężenia i odkształcenia, co prowadzi do niestabilności wymiarowej. Dzięki FLOW-3D CAST HPDC można dokładnie przewidzieć rozkłady temperatur wynikający z połączonych etapów nagrzewania, natryskiwania i przedmuchiwania powietrza, a także uwzględniając lokalizację kanałów chłodzących.

Optymalizacja tulei wtryskowej

Ciekły metal wlewa się do tulei przez otwór do napełniania, a następnie tłok wypycha metal w do wnęki formy. Celem właściwie zaprojektowanego profilu strzałowego jest wepchnięcie metalu wystarczająco szybko, aby uniknąć przedwczesnego zestalenia, co może spowodować niepełne lub wadliwe wypełnienie. Jeśli jednak tłok porusza się zbyt szybko, ciekły metal zwinie się, zatrzymując powietrze, które może pojawić się jako wewnętrzne wady w części odlewanej.

Symulacja wtrysku

Najbardziej złożonym wyzwaniem w symulacji wtrysku jest dokładne śledzenie powierzchni metalu, gdy wchodzi ona do wnęki formy pod wysokim ciśnieniem i z dużą prędkością. Duże rozpryskiwanie metalu stanowi poważne wyzwanie dla prawidłowego przewidywania położenia wad odlewniczych. Za pomocą algorytmu TruVOF możemy określić lokalizację szczelin wlewowych tak aby zapewnić najlepszy wzorzec przepływu, lokalizację przelewów oraz zminimalizować ilość wad odlewniczych

Symulacja krzepnięcia

FLOW-3D CAST HPDC pozwala analizować formowanie się wewnętrznej porowatości, która może wpłynąć na jakość końcowej części. Dodatkowo oprogramowanie umożliwia także badanie segregacji stopów binarnych. Natomiast szczegółowa historia zmiany pola temperatur pomaga ustalić, czy należy dodać lub zmodyfikować chłodzenie lub linie chłodzące oraz czy należy zmienić początkową temperaturę metalu. FLOW-3D CAST HPDC umożliwia inżynierom analizę wzrostu wewnętrznych porowatości, naprężeń termicznych i segregacji w stopach podwójnych.

Dzięki uprzejmości BMW

dane Kontaktowe

Adres

ul. Nulla 20 
51-677 Wrocław

Biuro czynne

Poniedziałek – piątek 09:00 – 17:00

Info

tel : + 48 664 003 404

email : info@flowdynamic.pl