FLOW-3D

precyzyjne oprogramowanie do analizowania przepływu cieczy z uwzględnieniem powierzchni swobodnej.

zaawansowane modele fizyczne

Model napowietrzania

Model numeryczny oparty na masie jest bardziej realistyczny, ponieważ w przeciwieństwie do modeli opartych na objętości, zachowana masa powietrza jest stała, a jej objętość zmienia się w odpowiedzi na ciśnienie otaczającego płynu.

air-entrainment-1200-800

Transport osadów

Dokładność przybliżania zjawiska erozji i transportu osadów uwzględnienia również chropowatości powierzchni. Model transportu osadów może być wykorzystywany również w równaniach płytkowodnych, dając możliwość analizy dużych zagadnień osadowych

metoda zanurzonego
brzegu

Dokładne przewidywanie sił i strat energii ma kluczowe znaczenie dla dokładności wyników wielu problemów inżynieryjnych, takich jak  przepływ przez przeszkodę i przepływ w nagłej zmianie przekroju. Polega ona na tym, że w obszarze płynu stosowane są równania Navier-Stokes’a,  a w ciele stałym równania elastyczności liniowej.

przykładowe zastosowania

zapory - jazy

Specjaliści ds. Bezpieczeństwa tam i inżynierowie z całego świata polegają na dokładności FLOW-3D w zakresie ilościowego określania wszystkich aspektów projektowania, działania i konserwacji. Program znacząco ułatwia generowanie krzywych znamionowych i szczegółowych profili prędkości dla złożonych przelewów, w tym skutków porywania powietrza i transportu osadów. FLOW-3D umożliwia także kwantyfikację naprężeń strukturalnych (sił nacisku i ścinania) podczas normalnych i ekstremalnych operacji, w tym efektów przejściowych spowodowanych działaniem bramki.

przepławki

Wpływ zapór na ekologię rzek i migrację ryb stanowi problem na całym świecie. FLOW-3D pozwala rozwiązywać problemy związane z niepełnym wykorzystaniem przejść dla ryb.

uszkodzenia tam

Powódź z powodu awarii zapory może mieć katastrofalne konsekwencje i stanowi poważny problem dla specjalistów w zakresie bezpieczeństwa tam. Opracowano wiele metod przewidywania skutków naruszenia zapory, w tym zachowanie się przepływu, lokalizacje i głębokości zalewania oraz możliwe szkody i utratę życia.

wody opadowe

FLOW-3D  jest szeroko stosowany przez specjalistów inżynierii lądowej do projektowania i analizy systemów gromadzenia i oczyszczania wody deszczowej. Bardzo dokładne symulacje 3D zapewniają zaawansowane badania transportu za pomocą hydraulicznych struktur sterujących, kanałów ściekowych i mokrych tuneli. FLOW-3D jest zoptymalizowany do modelowania zarówno przepływu swobodnego, jak i ograniczonego.

dane Kontaktowe

Adres

ul. Nulla 20 
51-677 Wrocław

Biuro czynne

Poniedziałek – piątek 09:00 – 17:00

Info

tel : + 48 664 003 404

email : info@flowdynamic.pl