FLOW-3D CAST

oprogramowanie zawiera szeroką gamę modeli fizycznych
zaprojektowanych specjalnie dla branży odlewniczej

zaawansowane modele fizyczne

Innowacyjny model krzepnięcia

oparty na przemianach chemicznych model krzepnięcia, umożliwia przewidywanie właściwości wytrzymałościowe odlewów. Korzystając tylko ze składu stopowego, użytkownicy będą mogli określić właściwości, takie jak wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie łącznie z charakterystyką termiczną, jak przewodność cieplna. 

solidification-1

Odlewanie Precyzyjne

Dokładna symulacja procesu wypełnienia wnęki formy metalem łącznie z analizą procesu krzepnięcia i stygnięcia.

Narzędzie do tworzenia form powłoki pozwala użytkownikom szybko tworzyć formę/powłokę o dowolnej grubości.

W odlewach, takich jak łopaty turbin, gdzie wzrost ziarna jest kontrolowany przez kierunkowe krzepnięcia, można modelować ruchomy piec

Analiza oprysku wkładów formujących

Model ten uwzględnia zarówno kształt powierzchni matrycy i położenie dysz natryskowych. Jak pokazano na rysunku obok, nie wszystkie obszary są równomiernie opryskiwane. 

Obszar natrysku można wizualizować w FlowSightTM,wraz z innymi właściwościami, takimi jak całkowity czas natryskiwania i całkowite ciepło usunięte na jednostkę powierzchni przez chłodzenie natryskowe.

przykładowe zastosowania

odlewanie nieskociśnieniowe

Odlewnie niskociśnieniowe jest procesem, w którym rura ceramiczna jest połączona ze stalową formą umieszczoną nad piecem. Zwiększając ciśnienie gazów neutralnych w piecu uzyskujemy zmianę wysokości lustra metalu w rurze ceramicznej stopniowo wypełniając wnękę formy. Oprogramowanie FLOW-3D Cast umożliwia analizę każdego etapu procesu łącznie ze wzrostem ciśnienia w piecu i jego wpływ na wypełnienie wnęki formy. Program uwzględnia również chłodzenie formy i ewakuację powietrza z wnęki formy podczas procesu wypełnienia.

Optymalizacja komory wtryskowej

Proces odlewania wysokociśnieniowego charakteryzuje się wykorzystaniem ruchu tłoka w komorze wtryskowej celem zwiększenia prędkości i ciśnienia metalu w czasie wtrysku. Prawidłowo dobrany profil prędkości tłoka pozwala uniknąć przedwczesnego krzepnięcia metalu  i niepełnego wypełnienia wnęki formy. Zbyt duża prędkość tłoka powoduje zamykanie powietrza w metalu już w komorze wtryskowej, które następnie zostanie wprowadzone do wnęki formy tworząc napowietrzoną strugę metalu.

stabilizacja temperaturowa formy

Analizy cykliczności są niezbędne w odlewnictwie ciśnieniowym, gdyż forma jest wykorzystywana wielokrotnie, tworząc tysiące odlewów. Istotne jest utrzymanie stałej temperatury formy dla każdego cyklu odlewania, gdyż znaczna zmiana temperatury może spowodować odkształcenie, które prowadzić może do przekroczenia tolerancji wymiarowych odlewu. Oprogramowanie FLOW-3D Cast uwzględnia proces nagrzewania się formy w czasie wtrysku i krzepnięcia odlewu, natrysk powłok, przedmuch powietrzem oraz rozmieszczenie kanałów chłodzących olejowych, wodnych i powietrznych.

Strzelanie rdzeni piaskowych

Oprogramowanie FLOW-3D CAST zapewnia użytkownikom łatwe w użyciu narzędzie do modelowania strzału i utwardzania rdzeni piaskowych. Użytkownicy mogę analizować szerokiej gamy kombinacje piasku i spoiwa, aby przewidzieć, w jaki sposób wypełnia się pole rdzenia, zlokalizować obszary, w których występuje nieodpowiednie wypełnienie, a następnie dobrać właściwy rozmiar i położenie otworów wentylacyjnych, aby poprawić wypełnianie w tych regionach. 

dane Kontaktowe

Adres

ul. Nulla 20 
51-677 Wrocław

Biuro czynne

Poniedziałek – piątek 09:00 – 17:00

Info

tel : + 48 664003404

email : info@flowdynamic.pl